Βίντεο


Συνέντευξη Γ. Σκαμπαρδώνη - Α Μέρος


Συνέντευξη Γ. Σκαμπαρδώνη - Β Μέρος


4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής