Σχολιασμός για ''Σπασμένα κομμάτια''

Σεγκούλη Μαρία

Υπάρχει έντονη η αίσθηση του πόνου, της οδύνης που διαλύει (σπάζει) την καρδιά, την ψυχή. Ωστόσο υπάρχει και μια αισιόδοξη κατάληξη, μια διαφαινόμενη ελπίδα ό,τι μπορεί αυτή η συνθήκη, έστω μετά από καιρό, μπορεί να ανατραπεί. Έτσι και η ποίησή σου κατορθώνει να περιγράψει την άκρα απελπισία, χωρίς να καταργεί την ελπίδα και με αυτό τον τρόπο κατορθώνεται ποιητικά η ολοκλήρωση της σύνθεσης. Ίσως σε ένα επόμενο στάδιο επεξεργασίας θα μπορούσε να επικρατήσει μια μεγαλύτερη πύκνωση της περιγραφής. Όσο ωριμάζουν τα αισθήματά σου, τόσο θα ωριμάζει και η γραφή σου. Είναι ένας δρόμος με δυσκολίες αλλά και μεγάλες χαρές. Συνέχισε,

Φραντζή Άντεια