Σχολιασμός για ''Φίλη''

Άρτεμις Κάλφα

Η «φίλη» είναι, κατά τη γνώμη μου, η μνήμη της μαθητείας αλλά και η αναβίωση, μέσω της γραφής, της ίδιας της εμπειρίας. Το ποίημα, αν και νοηματικά διαχέεται, κατορθώνει να κομίσει την αίσθηση ότι όλα είναι δυσδιάκριτα, όπως ακριβώς η φίλη και η γραφή. Η προσπάθειά σου θα πρέπει να στραφεί στη συγκέντρωση των αναφορών ώστε να δημιουργηθεί μια ενωτική γραμμή, ένας συνδετικός ιστός όλων των εκδοχών της αφήγησης και να συγκροτηθεί έτσι καθαρότερα η γραμμή του ποιήματος. Ωστόσο, νομίζω πως υπάρχει γόνιμο έδαφος και μπορείς να δουλέψεις συγκεντρώνοντας τις εικόνες σε μια περισσότερο σφιχτή ανάπτυξη. Από αυτό το μικρό δείγμα συμπεραίνω πως έχεις τις δυνάμεις για να συνεχίσεις.

Φραντζή Άντεια