Καρδιά

Σαν φύλλο πέταξε η καρδιά μου,
Καθώς σε είδα να ’ρχεσαι κοντά μου.
Όμορφα ακούμπησες το χέρι στη ψυχή μου,
Τα μάτια μου άνοιξες κι άλλαξες τη ζωή μου.

Το χαμόγελο σου φάρμακο από τη λύπη 
Και τα μάτια σου, οδηγός στη στενοχώρια.
Λείπεις και νιώθω μόνη, αδειανή
Μαριάννα Χρόνη
Θέλω να γυρίσεις να γυρίσεις πίσω τώρα...
Σχολιασμοί

Μαυρίδου