Σχολιασμός για "Φωτογραφίες"

Ο χρόνος , τα διάφορα πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή μας,τα τόσα αισθήματά μας αποτυπωμένα και στη μνήμη αλλά και μέσα από φωτογραφίες, που ως πολύτιμα κειμήλια κρατάμε, αποτελούν τα δυνατά στοιχεία που πάνω του απλώνεται το ωραίο ποίημα.

Μπακονίκα Αλεξάνδρα