Σχολιασμός για "Γυμνάσματα Αγάπης"

Άμεσο, γνήσιο,και τόσο ελκυστικό στην απέριττη έκφραση των στίχων, σε κερδίζει με το αίσθηματου και μια ανεπιφύλακτη αθωότητα μπροστά στη φλόγα του πάθους...

Τα ποιήματα του Γιώργου Κρυστάλλη έχουν νεανικό σφρίγος, μια ευθύβολη δύναμη αισθημάτων που αναμφίβολα αγγίζουν και συγκινούν. Πολύ θετικό στοιχείο η λιτή έκφρασηπου στηρίζεται κυρίως στο ρήμα και το ουσιαστικό.

Μπακονίκα Αλεξάνδρα

Πλοήγηση

Αρχή σελίδας

Πρωτότυπο κείμενο: Γυμνάσματα Αγάπης Ι & ΙΙ

Κείμενα Μπακονίκα