Σχολιασμός για "Χρόνος"

Το ποίημα μας αγγίζει άμεσα γιατί θίγει εντονότατους προβληματισμούς της εποχής μας και περισσότερο τον έντονο προβληματισμό μας για τη διατήρηση ακέραιας της αξιοπρέπιάς μας, ως αδιαπραγμάτευτης αξίας.

Μπακονίκα Αλεξάνδρα