Κατηγορία Ποιήματα - Σελίδα 1 / 2


Α/Α Τίτλος Όνομα
μαθητή/τριας 
 Ημερομηνία 
Δημοσίευσης
 Σχολιασμός Ημερομηνία
Σχολιασμού
 
1 Αιθέριες Υπάρξεις Δημητριάδου Κατερίνα   31/10/2011 Χατζημανωλάκη  06/11/2011
2 Υπάρχουν στιγμές Δημητριάδου Κατερίνα   31/10/2011 Χατζημανωλάκη  06/11/2011
3 Μια ανεκπλήρωτη επιθυμία Τερβισίδου Μαρίνα   03/11/2011 Φώτου
Μπακονίκα
 17/11/2011
 26/11/2011
4 Μη ειρημένες αλήθειες - Τα πάντα ... Τερβισίδου Μαρίνα   11/11/2011 Φώτου
Μπακονίκα
 17/11/2011
 26/11/2011
5 Εσύ Καρυώτη Σίσσυ   11/11/2011 Γκουτζικίδου
Βολονάκη
 23/11/2011
26/05/2012
6 Εγώ Καρυώτη Σίσσυ   11/11/2011 Γκουτζικίδου  23/11/2011
7 Η μάχη μιας ψυχής Παπαλέξη Ευθυμία   12/11/2011 Μπακονίκα  27/01/2012
8 Κόσμος Φανταστικός Βιόπουλος Γιώργος   14/11/2011 Νίκου  19/11/2011
9 Στο χρόνο Βιβέττα Βρύζα   15/11/2011 Γκουτζικίδου   19/11/2011
10 Γυμνάσματα Αγάπης Ι Κρυστάλλης Γιώργος   15/11/2011 Μπακονίκα  23/11/2011
11 Γυμνάσματα Αγάπης ΙΙ Κρυστάλλης Γιώργος   15/11/2011 Μπακονίκα  26/11/2011
12 Χρόνος Βαγιάκου Ουρανία   22/11/2011 Μπακονίκα   27/01/2012 
13 Σπασμένα Κομμάτια Σέγκουλη Μαρία   25/11/2011 Φραντζή  06/12/2012
14 Το δέκατο Κάλφα Άρτεμις   26/11/2011 Μπακονίκα  27/01/2012
15 Φίλη Κάλφα Άρτεμις   26/11/2011 Φραντζή  06/12/2012
16 Αγάπη Αγγελόπουλος Βασίλης   10/12/2011 Χανιώτου  30/01/2012
17 Τα μάτια σου ... Αλεξιάδης Δημήτρης   10/12/2011 Μπακονίκα  27/01/2012
18 Ανθρώπων Έργα   Δημητριάδου Κατερίνα   14/12/2011  ---  ---
19 Για πόσο ακόμα    Δημητριάδου Κατερίνα     14/12/2011    ---    --- 
20 Φόβος Γεμιντζή Ελένη    17/12/2011 Βολονάκη
26/05/2012 
21 Φόβοι Γεμιντζή Ελένη     17/12/2011    ---    --- 
22 Επίγειες απολαύσεις Βιόπουλος Γιώργος   22/12/2011   ---    --- 
23 Φωτογραφίες Ακουαρόνε Ελένη    10/01/2012  Μπακονίκα   27/01/2012
24 Έρωτας  Σκραγκ Αλέξανδρος     17/01/2012    ---    --- 
25  Του Έρωτα  Σκραγκ Αλέξανδρος     18/01/2012  Χανιώτου   30/01/2012

Σελίδα 1 / 2 - Επόμενη Σελίδα