Για οποιαδήποτε ηλεκτρονική αποστολή κειμένων, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eldacweb at gmail.com, βάσει του εξής προτύπου:

Α. Μαθητές
Θέμα email  Επίθετο_Όνομα_Κλάση Αποφοίτησης_Τίτλος κειμένου 
Όνομα επισυναπτόμενου αρχείου  Επίθετο_Όνομα_Κλάση Αποφοίτησης_Τίτλος κειμένου.docx 
Φωτογραφία (Προαιρετικά)  Επίθετο_Όνομα_Κλάση Αποφοίτησης.jpg 
Σύντομο βιογραφικό (Προαιρετικά)  Επίθετο_Όνομα_Κλάση Αποφοίτησης_cv.docx
, π.χ. Εάν ο μαθητής Καρτσιώτης Γεώργιος της κλάσης 2015 θέλει να στείλει το ποίημα με τίτλο '' Μια μέρα '' :
Στέλνει email eldacweb@gmail.com
Με θέμα Καρτσιώτης_Γεώργιος_2015_Μια μέρα 
Επισυναπτεί το αρχείο με το κείμενο  Καρτσιώτης_Γεώργιος_2015_Μια μέρα.docx 
Επισυνάπτει προαιρετικά φωτογραφία  Καρτσιώτης_Γεώργιος_2015.jpg
Επισυνάπτει προαιρετικά βιογραφικό Καρτσιώτης_Γεώργιος_2015_cv.docx 
Β. Σχολιασμός κειμένων
Θέμα email  Επίθετο_Όνομα_Όνομα Μαθητή/τριας_Τίτλος κειμένου 
Όνομα επισυναπτόμενου αρχείου  Επίθετο_Όνομα_Όνομα Μαθητή/τριας_Τίτλος κειμένου.docx
Φωτογραφία (Προαιρετικά)  Επίθετο_Όνομα.jpg
Σύντομο βιογραφικό (Προαιρετικά)  Επίθετο_Όνομα_cv.docx
, π.χ. Εάν ο Γκέντζος Αναστάσιος θέλει να στείλει τον σχολιασμό του για το ποίημα '' Μια μέρα '' του μαθητή Γεωργίου Καρτσιώτη:

Στέλνει email eldacweb@gmail.com
Με θέμα Γκέντζος_Αναστάσιος_Καρτσιώτης_Γεώργιος_Μια μέρα
Επισυναπτεί το αρχείο με το κείμενο  Γκέντζος_Αναστάσιος_Καρτσιώτης_Γεώργιος_Μια μέρα.docx 
Επισυνάπτει προαιρετικά φωτογραφία  Γκέντζος_Αναστάσιος.jpg
Επισυνάπτει προαιρετικά βιογραφικό Γκέντζος_Αναστάσιος_cv.docx
Πλοήγηση

Αρχή σελίδας